Считано от 01 Юни 2003 г., услугата Спедитор НЕТ е платена.

Ако желате да останете активен потребител и да ползвате всички услуги, които Спедитор НЕТ предлага е необходимо да ни върнете по факс или e-mail подписана и подпечатана формата - "Данни за фактура"

След потвърждаване на регистрацията се заплаща месечна такса в размер на:

Период на абонамента
сума
ДДС
Общо
1 месец
30
6
36
3 месеца
80
16
96
6 месеца
160
32
192
12 месеца
300
60
360

Цените са в лева !

Таксите се превеждат по банков път по сметките на “Спедитор НЕТ” ООД
Абонамента е на принципа на предплатен период (от дата до дата).

Фактури ще бъдат издавани и изпращани след получаване на потвърждение от банката за получен превод в рамките на текущия месец.

Непотвърдени регистрации няма да бъдат изтривани, но правата им на достъп до системата ще бъдат ограничени, като ще бъдат подновявани при потвърждение и плащане !


Банкови данни на “Спедитор НЕТ” ООД, гр. София

 
Сметки в ЛЕВА
 
Банка: Обединена Българска Банка
BIC: UBBSBGSF
IBAN: BG05 UBBS 8002 1016 1737 20
 
 
Банка: "Райфайзенбанк (България)" ЕАД
BIC: RZBBBGSF
IBAN: BG16 RZBB 9155 1069 0066 17
 

Забележка !!! Моля в полето “Основание за плащане” на платежното нареждане указвайте периода на предплащане (ако има такова) в месеци – примери:

1. Абонамент “Спедитор НЕТ” за месец Юни
2. Абонамент “Спедитор НЕТ” , предплащане за 6 месеца

При плащане с Вносна бележка в "основание за плащане" посочете и името на фирмата !!!

В полето "Наредител" вписвайте точното име на фирмата, в противен случай Спедитор НЕТ не гарантира навременното активиране на достъпа!


 

Уведомяваме ви, че от 01 Януари 2008 година "Спедитор НЕТ" ООД издава фактури без подпис и печат.

Съгласно чл.7, ал. 1 и чл. 8 от Закона за счетоводството и писмо на МФ No. 91-00-46 от 25.03.2003 г. печатът не е задължителен реквизит на фактурата, а подписите са заменени с идентификационни номера.

Фактурите, които Спедитор НЕТ издава от 01.01.2008 г. са в електронен формат и се намират качени на сървъра на Спедитор НЕТ. Те могат да бъдат достъпни за главните потребители на фирмата, както и за оторизирани от Вашата фирма други потребители след обаждане на телефоните ни.

Известяване за издадена нова фактура ще бъде изпращано до всеки потребител от съответната фирма на "вътрешна поща" , както и на посочения във фирмения профил e-mail адрес.

Линка за фактурите ще се появи след издаване на първата електронна фактура към Вашата фирма в меню "ПЕРСОНАЛНИ" - "Е-ФАКТУРИ", както и най-горе в дясно под Потребитеското име, дата и web0/web1/web2. Той ще съдържа всички Ваши фактури, които вие можете по всяко едно време да отворите и разпечатате.

При всякакви проблеми с дадена фактура можете да направите коментар срещу съответния номер или да се свържете с нас по телефон.

Фактури на хартиен носител няма да бъдат издавани и изращани по пощата от Спедитор НЕТ.

 


АКО ПРЕВЕЖДАТЕ СУМИ В ЕВРО, МОЖЕ ДА ГО НАПРАВИТЕ В ТАЗИ СМЕТКА.

ВНИМАНИЕ!!! ТУК НЕ СЕ ПРЕВЕЖДАТ СУМИ В ЛЕВА!!!

 
Сметка в ЕВРО!

 
Банка: "Райфайзенбанк (България)" ЕАД
BIC: RZBBBGSF
IBAN: BG04 RZBB 9155 1469 0066 06


 

За въпроси и коментари пишете на info@speditor.net, телефон/факс (02) 8553028, 8553129 или мобилен 088 9553129