© 2003 - 2024 "Спедитор НЕТ" ООД

 

        Софтуерът, съдържанието на този уеб-портал, както и графичното му оформление са изключителна собственост на "Спедитор НЕТ" ООД и се намират под закрилата на действащото законодателство за авторските и сродните му права.

        Всяко използване на съдържанието, софтуера и графичния интерфейс на портала с комерсиална или друга цел за създаване, публикуване, размножаване, и разпространение на собствени данни и/или бази данни, графичен интерфейс или по друг начин, под електронна, печатна и/или каквато и да е форма, както и препредаването им на трети лица в пълна, частична или преработена форма без изричното съгласие на "Спедитор НЕТ" ООД е забранено и се счита за незаконно !

        Абонатите и потребителите на портала са отговорни за предоставените от тях всички и всякакви материали, данни, информация, мнения и с предоставянето им се счита, че притежават и/или имат предоставени права за публикуване, позоваване, разпространение на тези материали, мнения, включително но не само и друга информация предоставена от тях на портала.

        При желание да ползувате части от съдържанието на сайта, можете да се обърнете за информация относно условията към "Спедитор НЕТ" ООД.   

 

За контакти - e-mail: info@speditor.net